Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

Xóa thông tin của bạn:

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn xóa thông tin nhất định về bạn khỏi Dịch vụ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định cho mục đích lưu trữ hồ sơ, để hoàn thành các giao dịch của chúng tôi.

Yêu cầu ngừng sử dụng thông tin của bạn:

Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng truy cập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin của bạn nếu bạn cho rằng chúng tôi không có quyền thích hợp để làm như vậy. Ví dụ: nếu bạn tin rằng tài khoản Dịch vụ được tạo cho bạn mà không có sự cho phép của bạn hoặc bạn không còn là người dùng đang hoạt động, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn như được cung cấp trong chính sách này. Khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho một mục đích hạn chế, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để rút lại sự đồng ý đó, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quá trình xử lý nào đã diễn ra vào thời điểm đó. Bạn cũng có thể từ chối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị bằng cách liên hệ với chúng tôi. Khi bạn đưa ra những yêu cầu như vậy, chúng tôi có thể cần thời gian để điều tra và tạo điều kiện cho yêu cầu của bạn. Nếu có sự chậm trễ hoặc tranh chấp về việc chúng tôi có quyền tiếp tục sử dụng thông tin của bạn hay không, chúng tôi sẽ hạn chế việc sử dụng thêm thông tin của bạn cho đến khi yêu cầu được thực hiện hoặc tranh chấp được giải quyết.

quan_ly_thong_bao